5/4/09

Χοιροβοσκός: Εσπερινός της συγγνώμης.
Στον Μπερεκέτη και τον Κουκουζέλη.

Ι , IV & V

Tου μπλούζ μου την θλίψη
προσφαϊζω αραιά
με Γκίμπσον Λές Πώλ.

Σε τρείς μόνο νότες
συναισθήματα πυκνά
σαν Συμφωνία.

Ι , IV & V διάλεξε όποια συμφωνία σ’ αρέσει .