27/3/09

Χοιροβοσκός: Χαιρετισμοί.To να κάνεις το υπό, είναι σχεδόν ακατόρθωτο, για "πράγματα προσκρούοντα εις την ημετέραν λογικήν". Απαλύνει τον κόπο η «προσευχή της αγίας Ταϊσίας» της εκ των εταιριδών προερχομένης, και η Μαρίνα Σισέ με την ερμηνεία της στο κομμάτι αυτό του Μασνέ.